English
0216 443 30 30
info@udofed.org.tr

Başvuru Kılavuzu

UDOFED tarafından gerçekleştirilen Dönerci belgelendirme sınavına katılım için başvurular “FRM.009 Dönerci Başvuru Formu” ile Personel Belgelendirme Müdürü tarafından alınmaktadır. Form, aynı zamanda internet sitesinin ilgili bölümünde kamuya açık hale getirilmiş olup, adaylar başvurularını internet sitesinden temin ettikleri “FRM.009 Dönerci Başvuru Formu” nu kullanarak yapabilmektedir. Başvuru formu, başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak UDOFED’ e elden veya posta yoluyla iletirler. UDOFED’ e ulaşan başvuru formları Personel Belgelendirme Müdürü’ ne teslim edilir. Başvuru formları, kişilerin özel ihtiyaçları ile ilgili bilgileri aktarabileceği şekilde hazırlanmıştır. Personel Belgelendirme Müdürü, 3 iş günü içerisinde başvuruyu gözden geçirir ve başvurunun kabul veya reddine ilişkin kararını başvuru sahibine 2 iş günü içerisinde telefon veya elektronik posta yoluyla bilgi verir.
Başvuru için gerekli dokümanlar aşağıdaki gibidir:

* FRM.009 Dönerci Başvuru Formu
* Sınav ücreti ödeme dekontu
* Kimlik fotokopisi
* FRM.010 Belge Kullanım Sözleşmesinin* imzalı hali


*Belge Kullanım Sözleşmesi, aday belge almaya hak kazanması durumunda geçerli olacaktır.

Başvurunun UDOFED’ e ulaştırılmasının ardından, başvuru prosesinin tamamlanması için toplam süre 5 iş günüdür.

Sınavlara ilişkin ücretler, UDOFED ve MYK’ nın internet sitesinde ilgili tarafların ulaşımına açık hale getirilmiştir. Ücretler belirlenirken, “FRM.048 Sınav Ücretleri Maliyet Analizi” gerçekleştirilmekte ve analiz sonucuna uygun olarak ücretler belirlenmektedir. “FRM.048 Sınav Ücretleri Maliyet Analizi” sonucu belirlenen ücretler, “LST.012 Sınav Ücretleri Listesi” ile kayıt altına alınmakta ve onaylanmak üzere Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na iletilmektedir. Ücretler, yıllık olarak güncellenmektedir.

Başvuru sahibi birim birleştirme başvurusunda bulunması durumunda, UDOFED’ e belgelendirme kuruluşundan başarılı olduğu birime ilişkin belgesini sunmakla yükümlüdür. Bu belge ile UDOFED, başvuru sahibinin daha önce sınava katılıp katılmadığını ve geçerlilik süresinin devam edip etmediğini sorgulamaktadır. Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesini almak için, belirtilen belgeyi sunmak koşuluyla, UDOFED’ de eksik birimlerden sınava girerek birim birleştirme ile belge alabilmektedir.

FRM.008 DÖNERCİ BELGELENDİRME PROGRAMI

indir
FRM.009 DÖNERCİ BAŞVURU FORMU

indir
FRM.010 BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

indir
FRM.024 SINAV KURALLARI FORMU

indir

0216 443 30 30