English
0216 443 30 30
info@udofed.org.tr

Başvuru Süreci

 

BELGELENDİRME PROGRAMI KODU

BP.001

BELGELENDİRME PROGRAMININ ADI

13UY0181-3 DÖNERCİ SEVİYE 3

İLGİLİ MEVZUAT

10UMS0109-3 DÖNERCİ ULUSAL MESLEK STANDARDI

BELGELENDİRME PROGRAMININ AMACI

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Dönerci (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

BELGELENDİRME PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ÖN ŞARTLAR

Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

ZORUNLU BİRİMLER

13UY0181-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma

13UY0181-3/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

13UY0181-3/A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite

13UY0181-3/A4: Et İşleme ve Garnitür Hazırlama

13UY0181-3/A5: Döner Hazırlama

13UY0181-3/A6: Döner Pişirme ve Servise Sunma

SEÇMELİ BİRİMLER

Seçmeli birim bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME ARANACAK ŞARTLAR

Başvuru Formu’ nu doldurmak

Belge Kullanım Sözleşmesi’ ni imzalamak

Sınav ücretini yatırmış olmak

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

Dönerci Başvuru Formu

Sınav ücreti ödeme dekontu

Kimlik fotokopisi

Belge Kullanım Sözleşmesinin imzalı hali

SINAV TÜRÜ

Teorik ve performansa dayalı sınavlar

SINAVIN SÜRESİ

Teorik sınav süreleri;

A1 birimi: 14 dk

A2 birimi: 18 dk

A3 birimi: 18 dk

A4 birimi: 10 dk

BAŞARI NOTU

Teorik sınavlarda 70/100

Performansa dayalı sınavlarda 80/100

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Teorik sınavlardan asgari %70 başarı,

Performansa dayalı sınavlardan asgari %80 başarı göstermesi gerekmektedir.

TEKRAR SINAVA GİRİŞ HAKKI

Yeterliliğin bazı birim/bölümlerinden başarılı olan adayların başarılı olduğu birim/bölümlerin geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeterlilik belgesi düzenlenmesi için yeterliliğin tüm birim/bölümlerinden son 1 yıl içerisinde başarılı olunması gerekmektedir.

BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

GÖZETİM PERİYODU VE BELGE DEVAM ŞARTLARI

Aday, belge geçerlilik süresi içinde UDOFED tarafından en az bir kez 30-36. Aylar arasında gözetime tabi tutulur.

Belge sahibi, 6 ay ara vermeden çalıştığını beyan etmesi durumunda belge geçerliliği devam edecektir.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

UDOFED tarafından yapılan gözetim veya performans değerlendirmesi sonuçları başarılı bulunan ve belge geçerlilik süresi dahilinde meslekte 2 yıldan fazla ara vermeden çalıştığını belgelendiren kişilerin belgesi bir defaya mahsus olmak üzere doğrudan yenilenir.

İkinci beş yılın sonunda ise belge sahibine, belge yenileme sınavı uygulanarak belgesi yenilenir.

Belge geçerlilik süresi içinde fiilen 2 yıldan fazla mesleğe ara veren ve/veya yapılan gözetim veya performans değerlendirmesi sonuçları başarılı olarak beyan edilmeyen belge sahibine, belge geçerlilik süresi sonunda yeniden yeterlilik sınavı uygulanır.

 

0216 443 30 30