English
0216 443 30 30
info@udofed.org.tr

Politikamız

UDOFED Kalite ve Tarafsızlık Politikası aşağıdaki gibidir:

Personel Belgelendirme faaliyetlerimizin gerekli ölçüde ve gerektiği biçimde tanınmasını sağlamak.

Personel Belgelendirme faaliyetlerimizin tüm aşamalarında, tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve eşitlik ilkelerine uygun olarak çalışmalar yürütmek.

Personel Belgelendirme faaliyetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışma potansiyeli periyodik olarak analiz edilerek tüm personelimiz tarafından anlaşılmasını sağlamak.

TS EN ISO/IEC 17024 standardı ile MYK mevzuat şartlarını yerine getirerek, oluşturulmuş kalite yönetim sistem ihtiyaçları ve personelin performansı izlenerek sürekli iyileştirme ve geliştirme sağlamak.

Herhangi bir itiraz veya şikayet durumunda tarafsız, bağımsız ve etik kurallar dahilinde değerlendirme ve sonuçlandırma süreci uygulamak.

Kalite yönetim sistemimiz gereği, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak durmak için gerekli önlemleri almak.

0216 443 30 30