English
0216 443 30 30
info@udofed.org.tr

Yönetim Taahhüdü

UDOFED’ de Üst Yönetimi olarak;

* UDOFED’ in bağlı olduğu yasalara uygun,

* Kalite ve Tarafsızlık Politikası ile uyumlu,

* Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayarak;

* Belgelendirme prosesi ile ilgili kişi yada kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyerek;

* Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimin altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak;

* Kalite yönetim sisteminde yer alan tüm dokümantasyona bağlı,

* Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları ile TS EN ISO/IEC 17024 standart ve TÜRKAK rehberleri çerçevesinde;

* Tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

0216 443 30 30